Severské plemená

Pozitívci na ich obsiahlej charakteristike, okorenenej vlastnými skúsenosťami, usilovne pracujú :-)

Na vrch stránky